กำหนดการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดกลุ่มอุตสาหกรรม

ครั้งที่ 1

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 – 13.00 น. ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาพาร์ค กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 2

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 11.30 – 16.00 น. ห้องคำชุมพู โรงแรมลำพูนวิล จ.ลำพูน

ครั้งที่ 3

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 11.30 – 16.00 น. โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

ครั้งที่ 4

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 11.30 – 16.00 น. ห้องประชุม A505 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี

ครั้งที่ 5

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 11.30 – 16.00 น. ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

ครั้งที่ 6

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 – 13.00 น. ห้องนพวงศ์ 1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ